Bij deze bedankt KermisEtten-Leur.nl diverse websites en personen die een bijdrage hebben geleverd voor het tot stand komen van deze website.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan de layout, informatie, en foto- en archiefmateriaal.
Mensen, hartelijk dank voor jullie bijdrage.

 

Verpachtingen en informatie
Gemeente Etten-Leur (vergunning en handhaving)
Marktmeester H. Neven

Persberichten
Etten-Leurse Bode
BN De Stem
H. Meesters

Fragmenten
Youtube

Lay-out
P. Marijnissen
M. v Meel

Archiefmateriaal
F. Meijer
J. de Bruijn
S. Ploeg

Fotomateriaal
R. Aal
H. van Berkel

R. Buisman
P. Collet
R. v Dooren
D. Esman
R. de Groot
A. de Haan
E.H. Helmholt
M. Hendrikx
D. Janssen
M. Jongenelen
P. van der Knaap
O. Langen
P. Lenting
N. Leunge
M. Marskamp
H. Messemaeckers
M. Plum
P. Vanstipelen
K. v Verseveld
P. v 't Westeinde
A. Winter